Προεδρικό διάταγμα 13/1/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζεται ζώνη προστασίας πέραν του ορίου του χαρακτηριζόμενου ως παραδοσιακού τμήματος του οικισμού του Αγίου Ευστράτιου, η οποία περιλαμβάνει όλη την εντός σχεδίου περιοχή του Οικισμού. Στη ζώνη αυτή τα κτίρια οικοδομούνται κατά κανόνα ως προς τα μορφολογικά και λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Κατ' εξαίρεση, τεκμηριωμένες μελέτες που δεν ακολουθούν απόλυτα τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ως προς τα μορφολογικά στοιχεία των κτηρίων, εξετάζονται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση κάθε άδειας οικοδομής στις ζώνες αυτές και ελέγχουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση κ.λ.π.) την τήρηση των όρων της εκδοθείσης οικοδομικής αδείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.