Προεδρικό διάταγμα 142/17 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 

(α)α) Η υποστήριξη των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης για νομικά θέματα που προκύπτουν σε όλα τα στάδια των ελέγχων (προετοιμασία, διενέργεια ελέγχου, παρακολούθηση) και η νομική υποστήριξη για θέματα που συναρτώνται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

(β)β) Η σύνταξη προτάσεων συμπλήρωσης ή/και τροποποίησης των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ' ύλην Διευθύνσεις της και η μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους.

 

(γ)γ) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η ενημέρωση των υπηρεσιών της επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύονται και αφορούν τη Γενική Διεύθυνση καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα.

 

(δ)δ) Η τήρηση αρχείου δικαστικών και γενικότερα νομικών υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και των Διευθύνσεών της.

 

(ε)ε) Η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο για υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τα επί μέρους Γραφεία του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.