Προεδρικό διάταγμα 143/89 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 καταργείται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 προστίθεται εδάφιο (στ) ως εξής:

 

{στ) Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, η οποία θα εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ή Υπηρεσία αυτή δεν είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα για την έκδοση της έγκρισης αυτής θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δήμου ή της Κοινότητας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.