Προεδρικό διάταγμα 143/89 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση στ του άρθρου 11 του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος 1224/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπέργειας δεξαμενής ορίζεται σε 10 m3, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το αναγκαίο κενό από 5%. Η συνολική για κάθε εγκατάσταση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπέργειων δεξαμενών καθορίζεται σε 20 m3.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.