Προεδρικό διάταγμα 146/02 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις Αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 όπως αυτό ισχύει και αφορούν τα υπόψη έργα του Υπουργείου Αιγαίου αποφασίζει ο Υπουργός Αιγαίου μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι Αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Αιγαίου χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης πράξης, κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασίζει όργανο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.