Προεδρικό διάταγμα 146/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έργα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι έργα κατασκευής, προσθήκης - επέκτασης, συντήρησης, βελτίωσης ή ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων των σταθμών διοδίων καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας απαραίτητης για τη λειτουργία των σταθμών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 20.000.000 δραχμές για κάθε σταθμό και τα αρμόδια όργανα είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τεχνικό Τμήμα του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή, είναι η διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.

 

2. Για κάθε έργο, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των υπηρεσιών αυτών για την κατασκευή των έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.