Προεδρικό διάταγμα 14/3/86

ΠΔ 14-03-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της συνοικίας Αγίου Σπυρίδωνα του δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-03-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της συνοικίας Αγίου Σπυρίδωνα του δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας), (ΦΕΚ 377/Δ/1986), 21-04-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1) και 9.

 

5. Την υπ' αριθμόν 52386/2143/23-07-1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος των δήμων Βόλου Νέας Ιωνίας (Νέας Ιωνίας, Μελισσάκια, Φυτόκο) (ΦΕΚ 566/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 7169/389/10-02-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός τμήματος της περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα του δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας) ως πυκνοδομημένου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 7170/390/10-02-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης ενότητας 13 του δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας).

 

8. Την υπ' αριθμόν 231/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας).

 

9. Την υπ' αριθμόν 38/23-12-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μαγνησίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 123/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-03-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.