Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Έγκριση χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του νόμου [Ν] 360/1976)

 

1. Τα εθνικά περιφερειακά και ειδικά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα που έχουν εκπονηθεί, συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος, υποβάλλονται με εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και εγκρίνονται από αυτό.

 

2. Το εθνικό χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα, εγκρίνεται στη συνέχεια από τη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 8 του Συντάγματος, κατά διαστήματα δε που δεν μπορεί να υπερβούν την τριετία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ενημερώνει τη Βουλή για την πορεία εφαρμογής του.

 

3. Τα περιφερειακά και ειδικά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα μετά την έγκρισή τους από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος δημοσιεύονται με τις σχετικές εγκριτικές πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Σχέδια και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος εκπονούμενα από κρατικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς εγκρίνονται ή αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.