Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 2242/1994)

 

1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου:

 

α) οικισμοί περιαστικοί που αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο με τα αστικά ή ημιαστικά κέντρα και περιέχονται μέσα σε εγκεκριμένα όρια γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

β) οικισμοί οι οποίοι υπάγονται σε παραθεριστικές παραλιακές περιοχές που καθορίζονται μέσα σε ζώνη οικιστικού ελέγχου στους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής.

 

2. Οι οικισμοί της παραγράφου 1)α ακολουθούν κατά την πολεοδόμησή τους τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' Μέρους ΙΙ και οι οικισμοί της παραγράφου 1)β τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ' Μέρους II.

 

3. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των υπόλοιπων παραλιακών οικισμών που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και των οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτόμενων δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες προστατεύονται κατά τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού. Το προεδρικό διάταγμα συνοδεύεται από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επ' αυτών οι κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.