Προεδρικό διάταγμα 14/9/81

ΠΔ 14-09-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-09-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου (Αττικής), (ΦΕΚ 567/Δ/1981), 09-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 17 και 21 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 2), 3 (παράγραφος 1 εδάφιο α) και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 123/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν 994/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο Μόνο

 

Α. Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων επί του υπ' αριθμόν ΟΤ 1110 οικοδομικού τετραγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου (Αττικής), οι καθορισθέντες δια του από [ΒΔ] 20-01-1972 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεων των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 31/Δ/1972), και καθορίζονται νέοι τοιούτοι ως κάτωθι:

 

1. Οικοδομικό σύστημα: Συνεχές.

2. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 60% της επιφανείας αυτών.

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2.

 

Β. Κατά το πρόσωπον των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, των κειμένων εντός του υπ' αριθμόν 1110 οικοδομικού τετραγώνου, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 4 m, ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/40494/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα: 1:2.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.14.9.81

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 14-09-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.