Προεδρικό διάταγμα 151/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υπογραφή σύμβασης - Συμβατικά Τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση έργων που χαρακτηρίζονται κατεπείγοντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, είναι δυνατόν με τη διακήρυξη να ορίζεται ότι ο Ανάδοχος μπορεί να καλείται για την υπογραφή της σύμβασης σε προθεσμία μικρότερη από 15 ημέρες, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

2. Τα συμβατικά τεύχη και σχέδια που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτικά αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.