Προεδρικό διάταγμα 15/10 - Άρθρο 86b

ΠΔ 15-10-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παπακώστα του Δήμου Μάνδρας (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-10-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παπακώστα του Δήμου Μάνδρας (Αττικής), (ΦΕΚ 1113/Δ/1986), 18-11-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 10), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 9.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και ειδικότερα το άρθρο 95, που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 31 παράγραφος 1)α του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Την υπ' αριθμόν 19568/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

7. Την υπ' αριθμόν 53689/2317/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Παπακώστα - Παράδεισος των δήμων Μάνδρας και Ελευσίνας (Αττικής).

 

8. Την υπ' αριθμόν 53690/2318/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Παπακώστα - Παράδεισος των δήμων Μάνδρας και Ελευσίνας (Νομού Αττικής).

 

9. Τις υπ' αριθμούς 44/1983, 11/1986 και 62/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μάνδρας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 14/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομού Αττικής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής.

 

11. Την υπ' αριθμόν 589/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.