Προεδρικό διάταγμα 15/12/86b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους του τομέα Ι επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) εκτός της χρήσης ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Κτίρια αποθήκευσης, γήπεδα αποθήκευσης.
Χώροι και εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης των συνοικιών.
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, λαϊκών αγορών, πανηγυριών.

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους του τομέα ΙΙ επιπλέον των χρήσεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται και η δημιουργία συνεργείων αυτοκινήτων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5, ενότητα Β.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.