Προεδρικό διάταγμα 15/1/86f - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια του εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων που ανήκουν στα οικοδομικά τετράγωνα του άρθρου 1, καθορίζονται κατά τομείς Α', Β' και Γ' ως εξής:

 

Α. Τομέας Α

 

Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμό 7Α, 7Β, 8Α και 8Β που προορίζονται για Αυτοστέγαση Βιοτεχνών και τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμό 5 και 6 που προορίζονται για την ανέγερση τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων.

 

1. Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο βάθος: 40 m.

 

2. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως: 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

3. Συντελεστής δομήσεως: 2.4.

 

4. Ανώτατο ύψος κτιρίων: 30 m.

 

5. Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: 6.

 

Β. Τομέας Β

 

Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 και 14 που προορίζονται για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων.

 

1. Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m.

Ελάχιστο βάθος: 50 m.

 

2. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως: 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

3. Συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως: 12 m3/m2 οικοπέδου.

 

4. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια των οικοπέδων είναι τουλάχιστον έξι δέκατα (0,6) του ύψους τους ή του πλησιέστερου τμήματός τους προς τα όρια του οικοπέδου. Πάντως η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 μέτρα. Δεν απαιτείται η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων προκειμένου για ειδικές κατασκευές αναγκαίων λειτουργικών εγκαταστάσεων, όπως γερανογέφυρες, καπνοδόχοι, υδατόπυργοι, σιλό, κ.λ.π.

 

Γ. Τομέας Γ

 

Περιλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 9 που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση οργανωμένου πρασίνου.

 

1. Για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με οποιεσδήποτε διαστάσεις και εμβαδόν διανέμονται από τον αρμόδιο φορέα.

 

2. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως: 30% ολόκληρης της επιφάνειας του οικοδομικού τετραγώνου.

 

3. Συντελεστής δομήσεως: 0.8.

 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 3.

 

5. Μέγιστο ύψος: 11 m.

 

6. Απόσταση κτιρίων μεταξύ τους 0,6 Η (όπου Η=11 m).

 

Δ. Τα κτίσματα κοινωφελών εγκαταστάσεων (εγκατάσταση καθαρισμού αποβλήτων, υποσταθμοί Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, τηλεφωνικό κέντρο Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αντλιοστάσια κ.λ.π.) ανεγείρονται σε χώρους που επιλέγονται σύμφωνα με τις ειδικές μελέτες των έργων υποδομής της Βιομηχανικής Περιοχής. Εφόσον οι χώροι που θα επιλεγούν για τις παραπάνω χρήσεις εντάσσονται στους τομείς Α' ή Β' ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των αντιστοίχων τομέων. Άλλως ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του τομέως Γ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.