Προεδρικό διάταγμα 15/1/86f

ΠΔ 15-01-1986: Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ΕΤΒΑ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-01-1986: Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ΕΤΒΑ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς, (ΦΕΚ 126/Δ/1986), 21-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών και Ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977) και ειδικότερα τις παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 4.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 Περί Οικιστικών Περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 2.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1266/1982 (ΦΕΚ 81/Α/1982) Όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Την υπ' αριθμόν 13457/1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 613/Β/1985) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βάσω Παπανδρέου.

 

7. Τις διατάξεις του από 10-04-1981 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως Βιομηχανικών Περιοχών της Χώρας κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 227/Δ/1981).

 

8. Την υπ' αριθμόν 926/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-01-1986

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τροποποιήθηκε με το από 23-11-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 696/Δ/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.