Προεδρικό διάταγμα 168/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης - Διαχείρισης, η Διεύθυνση Δομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 55/1991 (ΦΕΚ 26/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.