Προεδρικό διάταγμα 16/2/85b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Αργοστολίου (Νομού Κεφαλληνίας) κατά τομείς, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όπως φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 4364/1985 πράξη του, ως κάτωθι:

 

pd.16.2.85b

 

Τομέας Ι:

 

α) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 0,7.

 

Τομέας ΙΙ:

 

α) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2. Στην περίπτωση ισογείου χρησιμοποιουμένου ως καταστήματος σε όλη την κυρία όψη του κτιρίου ή σε περίπτωση γωνιαίου κτιρίου καθ' όλη τη μία των κυρίων όψεων αυτού μετά ανοικτού εξώστη σε αυτό ή εγκαταστάσεως κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ή και διαμορφώσεως του χώρου του ισογείου σε υποστυλώματα για στάθμευση αυτοκινήτων, δεν επιτρέπεται η προσαύξηση του μεγίστου ύψους του κτιρίου κατά 2 m, όπως προβλέπεται από το άρθρο 22 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 1,40.

 

Τομέας ΙΙΙ:

 

α) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2. Στην περίπτωση ισογείου χρησιμοποιουμένου ως καταστήματος καθ' όλη την κυρία όψη του κτιρίου ή σε περίπτωση γωνιαίου κτιρίου καθ' όλη τη μία των κυρίων όψεων αυτού μετά ανοικτού εξώστη σε αυτό ή εγκαταστάσεως κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ή και διαμορφώσεως του χώρου του ισογείου σε υποστυλώματα για στάθμευση αυτοκινήτων, δεν επιτρέπεται η προσαύξηση του μεγίστου ύψους του κτιρίου κατά 2 m για τα κτίρια που έχουν πρόσωπο:

 

α) στο τμήμα της οδού Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ της πλατείας και της οδού Μομφεράτου,

β) στο τμήμα της οδού 21ης Μαΐου μεταξύ της πλατείας και της παραλιακής οδού και

γ) στο τμήμα της οδού Παναγιώτη Βαλλιάνου μεταξύ της πλατείας και της οδού Γ. Γερμάνη, όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 1,40.

 

Τομέας IV:

 

α) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3. Στην περίπτωση ισογείου χρησιμοποιουμένου ως κατάστημα σε όλη την κύρια όψη του κτιρίου ή σε περίπτωση γωνιαίου κτιρίου καθ' όλη τη μία των κυρίων όψεων αυτού μετά ανοικτού εξώστη σε αυτά ή εγκαταστάσεως κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ή και διαμορφώσεως του χώρου του ισογείου σε υποστυλώματα για στάθμευση αυτοκινήτων, δεν επιτρέπεται η προσαύξηση του μεγίστου ύψους του κτιρίου κατά 2 m.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 1,8.

 

γ) Σε οικόπεδα γωνιαία, ο μέγιστος αριθμός ορόφων που αντιστοιχεί στην πρόσοψη που εμπίπτει στον τομέα αυτό, εφαρμόζεται και στην κάθετη οδό, στο μήκος και μόνο της όψης του γωνιαίου οικοπέδου και όχι του ομόρου του και εφόσον το μήκος αυτής δεν υπερβαίνει τα 16 m.

 

δ) Επιβάλλονται εξωτερικές στοές καθ' όλον το ύψος του ισογείου των οικοδομών που βρίσκονται στο τομέα αυτό.

 

ε) Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση του τρίτου ορόφου σε εσοχή, είναι όμως αυτή δυνατή σύμφωνα με τα συνοδευτικά 4 σχεδιαγράμματα που δημοσιεύονται ως παραρτήματα του διαγράμματος αυτού.

 

2. Δεν επιτρέπεται στους παραπάνω τομείς καμία άλλη προσαύξηση του μεγίστου ύψους εκτός από την επιτρεπόμενη προσαύξηση αυτού για την κατασκευή της υποχρεωτικής στέγης.

 

3. Δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση όσον αφορά το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων και το συντελεστή δομήσεως των οικοδομών, πλην των κτιρίων κοινής ωφελείας για τις παρεκκλίσεις των οποίων ισχύουν οι όροι και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

4. Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση του κτιρίου επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

5. Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση ανοικτών εξωστών σε όλο το μήκος της όψης του κτιρίου ή και περιμετρικά στις περιπτώσεις γωνιακών οικοπέδων.

 

6. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συρόμενων κουφωμάτων και ρολών στις όψεις των κτιρίων. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατασκευή κουφωμάτων με πλαστικές περσίδες.

 

7. Τα στηθαία των ανοικτών εξωστών, των κλιμάκων και των εν γένει κιγκλιδωμάτων κατασκευάζονται σιδηρά ή ξύλινα και δεν χρησιμοποιείται άλλο υλικό πληρώσεώς τους.

 

8. Επιγραφές καταστημάτων, διαφημιστικές πινακίδες και φωτεινές επιγραφές επιτρέπονται μόνο εφόσον διαμορφώνονται σε αρμονική σχέση και διάταξη ως προς την όψη του κτιρίου και πάντως οπωσδήποτε υπό την έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο και τη θέση τους.

 

9. Η κατασκευή της υποχρεωτικής στέγης, γίνεται σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

10. Στην περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων, δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση των όψεων με υαλοπίνακες καθ' όλο το ύψος του καταστήματος. Εφόσον κατασκευάζεται ανοικτός εσωτερικός εξώστης, ο φωτισμός του χώρου εξασφαλίζεται με διαμόρφωση ανοιγμάτων σε σχέση πλήρους προς άνοιγμα τουλάχιστον 1:1.

 

11. Ο τυχόν εσωτερικός εξώστης της προηγουμένης παραγράφου διατάσσεται υποχρεωτικά στην πρόσοψη του κτιρίου.

 

12. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας για κατάστημα, είτε αλλαγή χρήσης για το σκοπό αυτό, απαιτείται η μελέτη να εγκριθεί από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

13. Σε όλους του τομείς επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η κατασκευή μέσα στον όγκο της στέγης βοηθητικών χώρων, εφόσον αυτοί αποτελούν ενιαία κατοικία με τον υποκείμενο όροφο.

 

14. Οποιαδήποτε παρέκκλιση που αφορά τους μορφολογικούς περιορισμούς όλων των τομέων υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

15. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό κοινής ωφελείας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και γενικά κάθε εργασία που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων εγκρίνεται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.