Προεδρικό διάταγμα 16/2/85b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 1 του από 25-07-1984 προεδρικού διατάγματος Επιβολή στέγης σ' όλες τις ανεγειρόμενες οικοδομές του Νομού Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 446/Δ/1984), ως εξής:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 εδάφιο β προστίθεται εδάφιο γ ως κάτωθι:

 

{γ) Απαγορεύεται η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών οι οποίες ακολουθούν τις εργασίες του φέροντος οργανισμού και εάν προηγουμένως δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής της στέγης του κτιρίου.}

 

2. Το εδάφιο α της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για τις οικοδομές που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπεται η προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομών μόνο καθ' ο μέρος είναι απαραίτητη για την κατασκευή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος στέγης χωρίς να δύναται η προσαύξηση αυτή να υπερβεί εν πάση περιπτώσει τα 2 m.}

 

3. Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 έχουσα ως εξής:

 

{6. Επιτρέπεται η κατασκευή μέσα στον όγκο της στέγης βοηθητικών χώρων, εφόσον αυτοί αποτελούν ενιαία κατοικία με τον υποκείμενο όροφο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.