Προεδρικό διάταγμα 16/3/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Χρήσεις που υπάρχουν και απαγορεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον αφορούν μονάδες που η παραγωγική τους διαδικασία είναι υψηλής όχλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να παραμείνουν, επιβάλλεται η λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.