Προεδρικό διάταγμα 16/4/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{Προκειμένου για αυθαίρετα στην περιοχή αρμοδιότητας του Γραφείου Περιοχής Πλάκας, η τριμελής Επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις κατά την προηγούμενη παράγραφος 4, συγκροτείται στο Γραφείο Πλάκας με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Τα δύο μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι υπάλληλος του Γραφείου Περιοχής Πλάκας και το τρίτο εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Το ένα τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΑΤ/που να υπηρετεί στο Γραφείο Περιοχής Πλάκας. Αν δεν υπηρετεί τέτοιος υπάλληλος στο Γραφείο Περιοχής Πλάκας, ή αυτός κωλύεται, ορίζεται από τον Υπουργό άλλος Τεχνικός υπάλληλος του ίδιου κλάδου ΑΤ από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ορίζεται μέσε σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από τότε που το σχετικό έγγραφο του Υπουργού περιέρχεται στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, ως τρίτο μέλος της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Γραφείου Περιοχής Πλάκας ή του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Της Επιτροπής προεδρεύει υπάλληλος του κλάδου ΑΤ. Εάν στην Επιτροπή μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ, προεδρεύει της Επιτροπής αυτής, ο ανώτερος σε βαθμό, επί δε ισόβαθμων ο αρχαιότερος από αυτούς.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.