Προεδρικό διάταγμα 16/4/86

ΠΔ 16-04-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Πέτρος Β' του Δήμου Αχαρνών (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-04-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Πέτρος Β' του Δήμου Αχαρνών (Αττικής), (ΦΕΚ 432/Δ/1986), 12-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφοι 3 και 10).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1) και 9.

 

5. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/1983).

 

6. Την υπ' αριθμόν 28947/1017/18-04-1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού Περιβάλλοντος, Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της πολεοδομικής ενότητας Αγίου Πέτρου του Δήμου Αχαρνών (Αττικής).

 

7. Την υπ' αριθμόν 35515/1294/10-05-1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση της πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Αγίου Πέτρου Δήμου Αχαρνών (Αττικής).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 1/1984, 27/1984, 72/1984, 223/1985, 278-1 έως και 278-62/1985, 279-1 έως 279-26/1985, 280-1 έως 280-21/1985, 283-1 έως 283-25/1985 και 53/1986 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 4/27-11-1985 γνωμοδότηση της 22ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 207/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-04-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.