Προεδρικό διάταγμα 16/8/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή αυτού του διατάγματος περιοχή δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου χαρακτηρίζεται η περιοχή που χρησιμοποιείται για την παραμονή ατόμων πλέον του 24ώρου για διακοπές ή αναψυχή.

 

Η δεύτερη κατοικία μπορεί να ανήκει ή να ενοικιάζεται στα παραμένοντα σε αυτή άτομα.

 

2. Διαμορφωμένη περιοχή δεύτερης κατοικίας θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει δομημένα τμήματα καθώς και αδόμητες περιοχές άμεσα συνδεδεμένες με τα δομημένα τμήματα και που έχει ποσοστό κτιρίων με κύρια χρήση δεύτερης κατοικίας μεγαλύτερο του 60% του συνόλου των κτιρίων.

 

3. Δομημένα τμήματα θεωρούνται εκείνα που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις.

 

α) Περιλαμβάνουν τουλάχιστον 30 δομημένες ιδιοκτησίες. Ως δομημένη ιδιοκτησία θεωρείται εκείνη που έχει κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια κάλυψης 40 m2.

 

β) Έχουν τέτοια πυκνότητα δόμησης, ώστε σε κάθε δομημένη ιδιοκτησία να αναλογούν το πολύ 2000 m2 της συνολικής έκτασης της περιοχής συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων.

 

γ) Τα κτίρια απέχουν μεταξύ τους το πολύ 60 m.

 

Τα δομημένα τμήματα ορίζονται από την τεθλασμένη γραμμή που ενώνει τα ακραία τους κτίσματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.