Προεδρικό διάταγμα 16/8/88d - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή Ι

 

1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας του γηπέδου ορίζεται σε 20 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή (φερομένης ως ιδιοκτησίας της κοινότητας Αφάντου) επιτρέπονται μόνον οι χρήσεις:

 

Οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), εστιατορίων, αναψυκτηρίων, ταβερνών, εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

β) Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων, μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός κτίρια, όταν προκύπτει συνολικός όγκος κτιρίου μεγαλύτερος των 800 m3.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και από 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

Β. περιοχή ΙΙ

 

1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

Κτιρίων τουριστικών εγκαταστάσεων (Α' και Β' τάξης).
Κατοικιών.
Εγκαταστάσεων υπαιθρίου αθλητισμού.

 

3. Τα κτίρια ανεγείρονται σε απόσταση 70 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και από 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

Γ. Περιοχή ΙΙΙ

 

1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 20 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή (φερομένης ως ιδιοκτησίας της κοινότητας Αφάντου) επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις: Εστιατορίων, αναψυκτηρίων και ταβερνών.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων, εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Δ. Περιοχή IV

 

1. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις: Τουριστικών εγκαταστάσεων (Α και Β τάξης), κατοικιών, εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων αναψυχής, υπαιθρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Συντελεστής δόμησης: 0,1.

 

β) Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων τουριστικών εγκαταστάσεων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός κτίρια, όταν προκύπτει συνολικός όγκος κτιρίου μεγαλύτερος των 1.500 m3 και η διάσπαση των όγκων των κτιρίων λοιπών χρήσεων, όταν προκύπτει συνολικός όγκος κτιρίου μεγαλύτερος των 800 m3.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων με χρήση κατοικίας, εστιατορίου, ταβέρνας και γεωργικής αποθήκης 1 με μέγιστο ύψος αυτών 5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

δ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και από 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

Ε. Περιοχή V

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις: Κατοικιών, εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων αναψυχής, υπαιθρίων αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων, μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός κτίρια, όταν προκύπτει συνολικός όγκος κτιρίου μεγαλύτερος των 800 m3.

 

β) Οι εκσκαφές θεμελίων, οι διανοίξεις τάφρων για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. σε ζώνη ακτίνας 100 m από τον παλαιοχριστιανικό ναό (Βασιλική), γίνονται με την επίβλεψη της ΚΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

 

γ) Για τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Ζ. Περιοχή VI (γεωργική γη)

 

1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις: Κατοικιών, γεωργικών αποθηκών, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων.

 

3. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Η. 1. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω οριζομένων ορίων αρτιότητας των γηπέδων των περιοχών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν:

 

α) Ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και

 

β) Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρο 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

2. Οι παρεκκλίσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα γήπεδα της περιοχής VI που προορίζονται για χρήση κατοικίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.