Προεδρικό διάταγμα 16/9/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφάνειας του χώρου.

 

β. Συντελεστής δόμησης: 0,25.

 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 12 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

δ. Τα κτίρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράμματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Επιβάλλεται η τήρηση των οριζομένων στην μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, η οποία μνημονεύεται στο στοιχείο 9 του προοιμίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.