Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Παρεκκλίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρεκκλίσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος 2386/1953 Περί ενοποιήσεως και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους (ΦΕΚ 111/Α/1953), όπως ισχύει μετά το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 120/1960 περί ρυθμίσεως αρμοδιοτήτων συναφών προς έργα δημοσίων επενδύσεων (ΦΕΚ 30/Α/1960) και που διατηρήθηκε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 28 παράγραφος 2 του νόμου 1418/1984 δεν εγκρίνονται για μελέτες και κατασκευή έργων των Δήμων, Κοινοτήτων, Συνδέσμων τους, Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980, [Ν] 890/1979 και [Ν] 2234/1952.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.