Προεδρικό διάταγμα 172/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και προεδρικών διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εκτός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο Γενικός Γραμματέας, ο ειδικός Γραμματέας και τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις κείμενες και τις οργανικές διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.