Προεδρικό διάταγμα 172/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το τμήμα έργων Ανάπλασης Ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων ή το τμήμα Επισκευής Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις.

 

β) Προβλεπόμενη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Στα έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκτελούνται από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα και για τα οποία η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων ασκεί ποιοτικό και οικονομικό έλεγχο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του φορέα κατασκευής για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με την τήρηση των εξής όρων:

 

3. α) Πριν από κάθε τροποποίηση μελέτης ή προϋπολογισμού ενός έργου, που εκτελούν κατ' εντολή της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, απαιτείται προέγκριση από αυτήν.

 

β) Στις επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων αυτών θα ορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.