Προεδρικό διάταγμα 175/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση, Παράρτημα ή Τμήμα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Επιβλέπουσα Αρχή, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ασκεί σε κάθε περίπτωση τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:

 

α) Την έγκριση του αποτελέσματος ή την ακύρωση ή την μερική επανάληψη της δημοπρασίας.

 

β) Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.