Προεδρικό διάταγμα 175/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και αποτελείται από:

 

α) Δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών κατηγορίας Α και βαθμίδας Ι ή ΙΙ που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, της αυτής κατηγορίας και βαθμίδας, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

β) Ένα τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, της αυτής κατηγορίας και βαθμού, από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

γ) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

δ) Ένα δικηγόρο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της περίπτωσης (α) της προηγούμενης παραγράφου 1.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης.

 

4. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο οι αρμόδιοι Διευθυντές ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους που συμμετέχουν σε αυτό χωρίς ψήφο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά του διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.