Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διεύθυνση Πληροφορικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη δημιουργία νέων Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ανάπτυξη και η συντήρηση του Λογισμικού των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο σχεδιασμός των εντύπων εισόδου - εξόδου των πληροφοριών. Η τεκμηρίωση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εγκατάσταση και παράδοση των Πληροφοριακών Συστημάτων στους τελικούς χρήστες και η εκπαίδευση των τελευταίων στη χρήση των.

 

β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

 

Η εισήγηση για την απόκτηση, η εγκατάσταση και υποστήριξη πάσης φύσεως δικτύων μεταφοράς δεδομένων, καθώς και συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η ευθύνη για τον καθορισμό προδιαγραφών για την απόκτηση υλικού. Η επιλογή Λογισμικού. Η ευθύνη για την σύναψη συμβάσεων συναφών με Πληροφοριακά Συστήματα. Η διαχείριση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η μέτρηση της απόδοσης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο καθορισμός προτύπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο χειρισμός των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εξυπηρέτησης πολλών χρηστών. Η ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ανάπτυξη και υποστήριξη της δομής των βάσεων δεδομένων. Η εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε τεχνικά θέματα.

 

γ) Τμήμα Λειτουργίας και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Ο τυπικός έλεγχος και η εισαγωγή πληροφοριών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Η προετοιμασία και η λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η χρήση των περιφερειακών μονάδων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η οργάνωση, ο ποιοτικός έλεγχος, ο έλεγχος αποθεμάτων και η φύλαξη των μαγνητικών μέσων αποθήκευσης των πληροφοριών.

 

δ) Γραφείο Γραμματείας

 

Τυπικά καθήκοντα Γραμματείας. Υποδοχή των πληροφοριών για επεξεργασία και προώθηση στο Τμήμα Λειτουργίας και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων. Ενημέρωση των Χρηστών, για περάτωση της επεξεργασίας των πληροφοριών που τους αφορούν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.