Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό που έχουν στους Κλάδους Κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που συστήνονται με το παρόν, ως εξής:

 

Ι. Στους κλάδους της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατατάσσονται:

 

α) Στον Κλάδο ΠΕ1 Οικονομικό, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

β) Στον Κλάδο ΠΕ2 Μηχανικών, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Μηχανικών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

γ) Στον Κλάδο ΠΕ3 Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

δ) Στον Κλάδο ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993, πλην των υπαλλήλων του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών - Διερμηνέων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 394/1991.

 

ε) Στον Κλάδο ΠΕ5 Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

στ) Στον Κλάδο ΠΕ6 Μεταφραστών - Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ6 Μεταφραστών - Διερμηνέων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 394/1991.

 

ΙΙ. Στους κλάδους της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κατατάσσονται:

 

α) Στον Κλάδο ΤΕ1 Διοικητικό - Λογιστικό, οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου ΤΕ1 του Διοικητικού - Λογιστικού του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

β) Στον Κλάδο ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών, οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

γ) Στον προσωρινό Κλάδο ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού, ο υπάλληλος του αντίστοιχου κλάδου ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

δ) Στον Κλάδο ΤΕ4 Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου ΤΕ4 Πληροφορικής του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

ΙΙΙ. Στους κλάδους της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κατατάσσονται:

 

α) Στον Κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

β) Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Υπηρεσιών Εξωτερικού του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

γ) Στον Κλάδο ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

δ) Στον Κλάδο ΔΕ4 Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου ΔΕ4 Πληροφορικής του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

ε) Στον Κλάδο ΔΕ5 Μεταφραστών - Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 394/1991.

 

στ) Στον Κλάδο ΔΕ6 Βιβλιοθηκονόμων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ6 Βιβλιοθηκονόμων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 394/1991.

 

IV. Στους κλάδους της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται:

 

α) Στον Κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ1 Επιμελητών, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

β) Στον Κλάδο ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 

γ) Στον Κλάδο ΥΕ3 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ3 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.