Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 66

Άρθρο 66


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον MASTER και πολύ καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

 

Α. Στις Διευθύνσεις Τομέων Παραγωγής, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Κοινωνικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών. Στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

 

Στις Διευθύνσεις Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων και Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης και καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

 

Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

 

Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο Νομικής Σχολής και άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

ΙΙ. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού.

 

Α. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικού και Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού.

 

Β. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής και να γνωρίζει Αγγλικά.

 

Γ. Στα Τμήματα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού, Οργάνωσης και Προγραμματισμού, Εκπαίδευσης και Νομοθετικού Συντονισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού.

 

Στο Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού ή ΠΕ2 Μηχανικών.

 

Δ. Στα Τμήματα Διοίκησης, Εποπτείας Φορέων, Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού, Αποδοχών, Υπηρεσιών Εξωτερικού, Προμηθειών και Δαπανών της Διεύθυνσης, Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού ή του Κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού ή του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ε. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής και να γνωρίζουν Αγγλικά.

 

ΙΙΙ. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού.

 

Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της κατηγορίας ΠΕ πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Β. Στα τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Στα τμήματα Α, Β, Γ της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Στο τμήμα Δ της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής.

 

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά.

 

IV. Στη Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού.

 

Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, εκτός από το Τμήμα Υποτροφιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας που μπορεί προΐσταται και υπάλληλος της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής πρέπει να γνωρίζουν μια τουλάχιστον γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά.

 

V. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού κατά προτίμηση Πτυχιούχος Νομικής Σχολής και να γνωρίζει απαραίτητα Αγγλικά ή Γαλλικά.

 

VI. Στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού ή του Κλάδου ΠΕ2 Μηχανικών ή στέλεχος από τον Κλάδο Επιστημονικών Ερευνητών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον master με δεκαετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης (άρθρο 57 παράγραφος 19 του νόμου 2218/1994).

 

Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον γλώσσα κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά.

 

VII. Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού ή του Κλάδου ΠΕ2 Μηχανικών ή στέλεχος από τον Κλάδο Επιστημονικών Ερευνητών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον master με δεκαετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης (άρθρο 57 παράγραφος 19 του νόμου 2218/1994).

 

Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Ειδικότερα για τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού απαιτείται η γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής.

 

VIII. Στο Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών προΐσταται υπάλληλος όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πλην του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με γνώση κατά προτίμηση της αγγλικής γλώσσας.

 

IX. Στην Ανεξάρτητη Διεύθυνση και τα Αυτοτελή Γραφεία προΐστανται:

 

Α. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης υπάλληλος όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πλην του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Β. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης ΠΣΕΑ υπάλληλοι από τους κλάδους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλην του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού κατά προτίμηση πτυχιούχος Νομικής Σχολής και να γνωρίζει απαραίτητα Αγγλικά ή Γαλλικά.

 

Δ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δημοσιογράφος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

 

Ε. Στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάλληλος, του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού.

 

ΣΤ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού κατά προτίμηση πτυχιούχος Νομικής Σχολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.