Προεδρικό διάταγμα 17/11/75 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός της διά του άρθρου 1 του παρόντος εγκρινομένης περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπεται η ανέγερση μόνον βιομηχανικών κτιρίων διά την εγκατάσταση ελαφρών βιομηχανιών, αποκλειόμενης πάσης βαρείας ή μεσαίας βιομηχανίας υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς δομήσεως των οικοπέδων αυτής:

 

2. Ελάχιστον πρόσωπον 20 m.

Ελάχιστον βάθος 50 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 2.000 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων 40% της επιφανείας αυτών.

 

4. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

5. α) Ως ανώτατον ύψος των οικοδομών, ορίζεται το διπλάσιο της αποστάσεως των ανεγερθησομένων οικοδομών από των ορίων του πλησιέστερου οικοδομήσιμου τμήματος των όμορων οικοπέδων.

 

β) Εξαιρούνται του ως άνω εδαφίου α', οι ειδικές κατασκευές οι αναγκαίες δια τη λειτουργία της βιομηχανικής εγκαταστάσεως (π.χ. καπνοδόχοι, πύργοι ψύξεως κ.λ.π.).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.