Προεδρικό διάταγμα 17/11/75

ΠΔ 17-11-1975: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Νέας Αλικαρνασσού και Καλλιθέας (Ηρακλείου Κρήτης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-11-1975: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Νέας Αλικαρνασσού και Καλλιθέας (Ηρακλείου Κρήτης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, (ΦΕΚ 55/Δ/1976), 19-02-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3, 9, 14 και 85Α αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα των άρθρων 33 (παράγραφοι 1 και 2), 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 5 εδάφιο β') αυτού, του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού βιομηχανικών ζωνών σε διάφορες πόλεις και περιοχές της χώρας (ΦΕΚ 108/Α/1955), του νόμου 4458/1965 περί βιομηχανικών περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/1965), του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι ή κατά το διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτη ως προς τις Κοινότητες Νέας Αλικαρνασσού και Καλλιθέας (Ηρακλείου Κρήτης), και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 2099/1970, 1271/1971 και 1137/1973 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν 109/1972 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου τέως Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Τομεύς Βιομηχανίας, την υπ' αριθμόν 129/28-02-1970 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως ως και τις υπ' αριθμόν 602/1972 και 502/1975 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων έτι της Βιομηχανίας και των Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 17-11-1975

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.