Προεδρικό διάταγμα 17/2/86d - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) της περιοχής καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Ι)α ως ακολούθως:

 

Α. Τομέας Ι.

 

Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ που υπάγεται στην περιοχή της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται.

 

Συντελεστής δόμησης: 1,6.

 

Δ. Τομέας Ι)α.

 

Συντελεστής δόμησης 0,8 με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 240 m2.

 

Για την περιοχή επέκτασης ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,4 για τα οικόπεδα που υπάρχουν στις 10-03-1982 και έχουν εμβαδόν μικρότερο από 150 m2 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.