Προεδρικό διάταγμα 17/2/86d

ΠΔ 17-02-1986: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Νικολάου και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής γειτονιάς 2 Άτταλος - Άγιος Νικόλαος του δήμου Καματερού (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-02-1986: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Νικολάου και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής γειτονιάς 2 Άτταλος - Άγιος Νικόλαος του δήμου Καματερού (Αττικής), (ΦΕΚ 64/Δ/1986), 18-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφοι 3 και 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 21, 22 και 87 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984  (ΦΕΚ 5/Δ/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 26 και 27.

 

6. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/1983).

 

7. Την υπ' αριθμόν 86896/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της πολεοδομικής ενότητας γειτονιά 2 Άτταλος - Άγιος Νικόλαος του δήμου Καματερού (Αττικής).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 104/1983, 3/1985 και 28/1985 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Καματερού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 8/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 471/1985, 717/1985 και 32/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.