Προεδρικό διάταγμα 17/2/86d - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων ορίζονται όπως παρακάτω:

 

Α. Νηπιαγωγεία.

 

1ο Νηπιαγωγείο.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος κτιρίων 7,50 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 4 m.

 

2ο Νηπιαγωγείο.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,8.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος του κτιρίου 7,50 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τη ρυμοτομική γραμμή και το όριο ιδιοκτησίας 4 m.

 

Β. Δημοτικά Σχολεία.

 

1ο Δημοτικό.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,8.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος κτιρίων 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 4 m.

 

2ο Δημοτικό.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,5.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος του κτιρίου 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 4 m.

 

Γ. Γυμνάσια.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος του κτιρίου 14 m.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 4 m.

 

Δ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (1, 2, 3, 4, 5).

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,4.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος του κτιρίου 7,50 m.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 4 m.

 

Ε. Διαγνωστικό κέντρο.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος του κτιρίου 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 6 m.

 

ΣΤ. Στέγη Γερόντων.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος κτιρίων 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας ή τη ρυμοτομική γραμμή 6 m.

 

Ζ. Μαθητική Εστία.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος του κτιρίου 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 4 m.

 

Η. Ορφανοτροφείο.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος κτιρίων 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή 4 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.