Προεδρικό διάταγμα 17/2/86e

ΠΔ 17-02-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Ζευγάρια -Τσιφλικόπουλο - Δροσιά - Πεντέλη του δήμου Ιωαννίνων και της κοινότητας Σταυρακίου του νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-02-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Ζευγάρια -Τσιφλικόπουλο - Δροσιά - Πεντέλη του δήμου Ιωαννίνων και της κοινότητας Σταυρακίου του νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 62/Δ/1986), 18-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφος 10).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Την υπ' αριθμόν 82009/3447/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων των περιοχών Ζευγάρια -Τσιφλικόπουλο - Πεντέλη -Δροσιά του δήμου' Ιωαννίνων και της κοινότητας Σταυρακίου (νομού Ιωαννίνων).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2638/153/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 13/Δ/1985) όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 71413/2938/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 821/Δ/1985).

 

6. Τις υπ' αριθμόν 222/1983, 121/1985 και 194/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων και τις υπ' αριθμούς 37/1985 και 38/1985 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταυρακίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 27/04-11-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Ιωαννίνων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1021/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.