Προεδρικό διάταγμα 17/4/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται οι παρακάτω πρόσθετοι όροι και περιορισμοί, για τις καθοριζόμενες με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος Ζώνες Ι και ΙΙ:

 

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων.

 

Επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η εγκατάσταση επιγραφών και διαφημίσεων, μόνο εφόσον δεν θίγουν την αισθητική του χώρου. Οι επιγραφές εφόσον τοποθετούνται πάνω από πόρτες ή παράθυρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του ανοίγματος στο οποίο αντιστοιχούν.

 

2. Απαγορεύεται η διάνοιξη οδών παραλλήλων προς την ακτή ή την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού σε απόσταση μικρότερη των 100 m από αυτή. Επιτρέπεται μόνο η δημιουργία κοινοτικών πεζοδρόμων προσπέλασης κάθετα προς την παραλία μεγίστου πλάτους 1,20 m μετά από έγκριση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, τοπική αυτοδιοίκηση, κ.λ.π.) και γενικά κάθε εργασία που αφορά στην διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και εκτελείται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους ώστε να μη προσβάλλεται το περιβάλλον.

 

4. Επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (τούτου αποδεικνυόμενου από φωτογραφίες θεωρημένες από τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή την Αστυνομική Αρχή) κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου έστω και αν οι αιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Ειδικά προκειμένου για ερειπωμένα κτίσματα, επιτρέπεται η αναστήλωσή τους έστω και εάν οι αιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.