Προεδρικό διάταγμα 17/4/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα.

 

Πιθανή διάσπαση ενιαίου κτιριακού όγκου γίνεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων με τη μορφή των ανεμόμυλων.

 

3. Απαγορεύονται κάθε είδους επενδύσεις των εξωτερικών όψεων.

 

4. Απαγορεύεται στις όψεις του ίδιου επί μέρους κτιριακού όγκου κτιρίου ή εμφάνιση ταυτόχρονα ανεπίχριστης λιθοδομής και επιχρισμένων υλικών φέροντος οργανισμού ή στοιχείων πληρώσεως.

 

5. Ο χρωματισμός των κτιρίων γίνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα και ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Όταν οι εξωτερικοί τοίχου του κτιρίου κατασκευάζονται από λιθοδομή επιχρισμένη ή ανεπίχριστη πάχους τουλάχιστον 50 cm τότε η καταλαμβανόμενη απ' αυτούς επιφάνεια δεν προσμετράται στην κάλυψη και τον συντελεστή δόμησης.

 

7. Η στέγαση των κτιρίων γίνεται με επίπεδο δώμα, φέροντα θόλο ή τύμπανο κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Το δώμα έχει υποχρεωτικά συμπαγές στηθαίο με ύψος από 0,20 έως 0,80 m και ίση ή κυρτή απόληξη.

 

Σε περίπτωση κυρτής απόληξης το πάχος του στηθαίου επιβάλλεται να είναι τουλάχιστον 0,40 m.

 

8. Απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση στο γήπεδο εκτός από τις απολύτως αναγκαίες για την εφαρμογή του περιγράμματος της οικοδομής.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου με αναλληματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 0,80 m μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι αναλημματικοί τοίχοι διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου των γηπέδων προσαρμόζονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής στα παραδοσιακά πρότυπα.

 

9. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων, αψίδων, βολτών διακοσμητικών εκτός του σώματος του κτιρίου και στις περιφράξεις των γηπέδων. Τοξωτές κατασκευές επιτρέπονται, μόνο κατά τα παραδοσιακά πρότυπα σε επαφή με τον όγκο του κτιρίου για την δημιουργία στοών, στεγασμένων βεραντών, τη σύνδεση κτιριακών όγκων με ελάχιστο πάχος 0,40 m.

 

10. Πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή πλην καπνοδόχου.

 

11. Ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου.

 

12. Οι περιφράξεις των γηπέδων κατασκευάζονται από ξερολιθιά ή αργολιθοδομή, χωρίς τονισμένους αρμούς, παραμένουν ανεπίχριστες και έχουν μέγιστο ύψος 1,20 m.

 

Ύψος μεγαλύτερο του 1,20 m και οπωσδήποτε μικρότερο του 1,80 m μπορεί να επιτραπεί λόγω κλίσεων του εδάφους μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

13. Επιβάλλεται η κατασκευή δεξαμενών νερού όχι μεγαλυτέρων των 6 m2, η επικάλυψη των οποίων δεν μπορεί να εξέχει πλέον των 0,80 m από την γύρω φυσική στάθμη του εδάφους. Οι δεξαμενές νερού δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και την κάλυψη του γηπέδου.

 

14. Σε περίπτωση κατασκευής στεγασμένου - κλειστού χώρου στάθμευσης (garage), η επιφάνειά του δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 20 m2 ανά άρτιο γήπεδο.

 

Ο παραπάνω χώρος εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου ή τοποθετείται σε τέτοια θέση στο γήπεδο, ώστε να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα κτίσματα. Το μέγιστο ύψος αυτού ορίζεται σε 2,20 m.

 

15. Τα ανοίγματα των κτιρίων είναι περιορισμένων διαστάσεων, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Τα κουφώματα των κτιρίων είναι ξύλινα και βάφονται μονόχρωμα, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Απαγορεύεται να μείνουν στο φυσικό τους χρώμα με βαφή λαδιού ή παρεμφερούς υλικού.

 

16. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο, μεγίστου πλάτους 1 m και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερου των 2,00 m. Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες σε πρόβολο.

 

17. Επιτρέπεται η δημιουργία μη μόνιμων ξύλινων ή σιδηρών σκιάδων και τεντών με επικάλυψη με καλάμι ή ύφασμα μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι κατασκευές αυτές είναι οριζόντιες.

 

Απαγορεύονται τα καμπύλα προστεγάσματα και η χρήση πλαστικού, αλουμινίου, ετερνίτ ή παρεμφερούς υλικού.

 

18. Τα στηθαία σε σκάλες και μπαλκόνια κατασκευάζονται είτε συμπαγή ή από ξύλο ή σίδερο απλής κατασκευής.

 

19. Απαγορεύεται η επέμβαση σε υφιστάμενες πεζούλες, με σκοπό την αλλοίωση της κλίσεως του εδάφους.

 

20. Κατά την ανέγερση κτιρίων σε περιοχή με πεζούλες η τοποθέτηση αυτών, εφόσον εκτείνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα, γίνεται έτσι, ώστε να μην αλλοιώνονται οι ήδη διαμορφωμένες στάθμες, το κτίριο δε τις ακολουθεί κλιμακωτά κατά μήκος του καθέτου προς τις πεζούλες άξονα, με την επιφύλαξη της παραγράφου Β5 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.

 

21. Επί των γηπέδων που έχουν πρόσωπο στο κύριο επαρχιακό δίκτυο, καθώς και στους κοινοτικούς και δημοτικούς δρόμους, τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση 20 m τουλάχιστον από τον άξονα του δρόμου.

 

22. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων κατοικίας από την γραμμή αιγιαλού ορίζεται σε 50 m και των κτιρίων των άλλων επιτρεπομένων χρήσεων σε 70 m. Σε περίπτωση κατά την οποία η γραμμή αιγιαλού δεν έχει καθορισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ως γραμμή αιγιαλού νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς - θάλασσας και τότε η απόσταση των κτιρίων ορίζεται σε 60 m για τα κτίρια κατοικίας και σε 100 m για τις λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

23. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

24. Απαγορεύεται η ανέγερση ή εγκατάσταση κτιρίων με λυόμενα στοιχεία (τροχοβίλες, τροχόσπιτα, λυόμενα κτίρια).

 

25. Η ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες δεσμεύσεις ως προς την μορφολογία και το ύψος των κτιρίων, καθώς και την τοποθέτησή τους μέσα στο γήπεδο προκειμένου για την διαφύλαξη του περιβάλλον τος και την προσαρμογή των κτιρίων σ' αυτό.

 

Η Πολεοδομική Υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.

 

Οι υποβαλλόμενες στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μελέτες προς έγκριση εμπεριέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 

α. Μια σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (ή προσχεδίων).

 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 έως 1:1.000 με υψομετρικές καμπύλες όπου σημειώνεται με ακρίβεια η υπάρχουσα κατάσταση με τα υψόμετρα, τα διαγράμματα κάλυψης (υπάρχον και προτεινόμενο), τα όμορα γήπεδα όπου σημειώνονται τυχόν υπάρχοντα κτίσματα σε αυτά, οι όροφοί τους η παλαιότητά τους και η χρήση τους.

 

Σε περίπτωση μικροεπισκευών δεν είναι απαραίτητη η υποβολή τοπογραφικού.

 

γ. Φωτογραφίες του γηπέδου όπου τα όριά του σημειώνονται με κόκκινη γραμμή.

 

δ. Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.