Προεδρικό διάταγμα 17/7/07b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης τροποποιούνται και καθορίζονται ως εξής:

 

Ι. Τομέας Α1

 

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν για τον τομέα Α με το από 16-02-1989 προεδρικό διάταγμα (παράγραφος Α του άρθρου 5).

 

Τομέας Α2

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφανείας κάθε οικοδομικού τετραγώνου.
Συντελεστής δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου: 0,5.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για τον τομέα Α του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Α του άρθρου 5).

 

Τομέας Β

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 37% της επιφανείας των οικοπέδων
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για τον τομέα Β του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Β του άρθρου 5).

 

Τομέας Γ

 

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το από 16-02-1989 προεδρικό διάταγμα για τον τομέα Γ (παράγραφος Γ του άρθρου 5).

 

Τομέας Δ

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφανείας κάθε οικοδομικού τετραγώνου.
Συντελεστής δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου: 0,45.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για τον τομέα Δ του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Δ του άρθρου 5).

 

Τομέας Ε

 

Η αρτιότητα καθορίζεται από το εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 1.
Συντελεστής δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου: 0,10.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m σε περίπτωση κατασκευής της στέγης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για τον τομέα Ε του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Δ του άρθρου 5).

 

Τομέας Ζ

 

Η αρτιότητα καθορίζεται από το εμβαδόν του οικοδομικού τετραγώνου, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας των οικοδομικών τετραγώνων.
Συντελεστής δόμησης 0,7.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 15 m το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m σε περίπτωση κατασκευής της στέγης.

• Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για τον τομέα Ζ του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Ε του άρθρου 5).

 

Τομέας Η

 

Η αρτιότητα καθορίζεται από το εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας κάθε οικοδομικού τετραγώνου.
Συντελεστής δόμησης 0,55 κάθε οικοδομικού τετραγώνου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7.5 m το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m για τη στέγη η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

 

ΙΙ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων κοινωφελών χρήσεων, καθορίζονται ως εξής:

 

1. α. Βρεφονηπιακοί σταθμοί (οικοδομικά τετράγωνα 33Α, 19)

 

Συντελεστής δόμησης 0,80
Για το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Ζ του άρθρου 5).

 

β. Δημοτικά σχολεία (οικοδομικά τετράγωνα 15, 42)

 

Συντελεστής δόμησης 0,80
Για το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και το μέγιστο ύψος των κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Ζ του άρθρου 5).

 

Γυμνάσιο - Λύκειο (Τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 9 με στοιχείο 9Β)

 

• Συντελεστής δόμησης 0,80

• Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 15 m

• Για το μέγιστο ποσοστό κάλυψης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (παράγραφος Ζ του άρθρου 5).

 

2. Στους παραπάνω χώρους τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν 4 m τουλάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή ή τα όρια του χώρου.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από 16-02-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.