Προεδρικό διάταγμα 17/7/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται συντελεστές δομήσεως των οικοπέδων περιοχής Πειραιώς κατά τομείς, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ. ως εμφαίνονται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ-20130/1978 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος ως κάτωθι:

 

Τομέας

Συντελεστές δομήσεως

I

4,80

II

4,20

III

3,60

IV

3,00

V

2,60 2,00

VI

2,10

VII

1,80

VIII

1,40

IX

1,00

Περιοχή περιλαμβανομένη μεταξύ του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και της θαλάσσης καθ' όλον το μήκος της ακτής

0,05

 

pd.17.7.78

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση [Α] 1642/Φ/2002 (ΦΕΚ 439/Α/2002).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.