Προεδρικό διάταγμα 17/7/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών της περιοχής Πειραιώς, της οποίας οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται δια του άρθρου 1 του παρόντος, εξακολουθεί να ισχύει ο καθορισθείς κατά τομείς, δια του από [ΒΔ] 18-02-1958 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως του από [ΒΔ] 25-09-1957 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 213/Α/1957) περί ύψους οικοδομών Πειραιώς και των περιχώρων αυτού (ΦΕΚ 33/Α/1958), ήτοι:

 

Τομέας

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Τομεύς Δ

9

Τομεύς Κ

8

Τομεύς Ε

7

Τομεύς Ζ

6

Τομεύς Α (όπου ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

6

Τομεύς Ι (όπου ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

6

Τομεύς Ι (όπου δεν ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

5

Τομεύς ΙΑ

5

Τομεύς Α (όπου δεν ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

4

Τομεύς Η (όπου ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

4

Τομεύς Η (όπου δεν ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

3

Τομεύς Θ, ΘΑ

2

 

2. Ως προς την θέσιν των ανεγειρομένων ορόφων (πρόσοψις - εσοχές) εφαρμόζονται οι διατάξεις του από [ΒΔ] 26-03-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΒΔ] 18-02-1958 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως κ.λ.π. των περί ύψους οικοδομών Πειραιώς και των περιχώρων αυτού, ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως (ΦΕΚ 83/Δ/1958).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.