Προεδρικό διάταγμα 183/86 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από το προηγούμενο άρθρο εξαιρούνται:

 

α) Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων καθώς και όρων δόμησης που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα οικισμών ή τροποποιήσεων που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή το άμεσο περιβάλλον τους ή παραδοσιακά στοιχεία υπαίθριου εξοπλισμού.

 

β) Θέματα τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων και όρων και περιορισμών δόμησης για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

γ) Πόλεις και οικισμοί για τους οποίους η έγκριση των τροποποιήσεων και των όρων δομήσεως γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατ εφαρμογή διατάγματος εκδιδομένου βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 3 του νόμου 1337/1983.

 

δ) Η κατάργηση, η τροποποίηση ή ο καθορισμός περιοχών ως Ζωνών Ενεργού Πολεοδομίας ή Ζωνών Αστικού Αναδασμού, ή Ζωνών Ειδικών Κινήτρων, ή Ζωνών Ειδικής Ενίσχυσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.