Προεδρικό διάταγμα 183/86 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για οικισμούς και πόλεις, πλην της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και τέως Δήμου Θεσσαλονίκης, με απόφαση του οικείου Νομάρχη και για το Νομό Αττικής των οικείων των Διαμερισμάτων, γίνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 

α) Η έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων πληθυσμού πάνω από 20.000 κατοίκους.

 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετες με τις διατάξεις και τις κατευθύνσεις εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με το νόμο 1337/1983, ούτε να μειώνεται το εύρος των οδών του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής.

 

Εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Νομάρχη, τροποποιήσεις που αφορούν στη μείωση του εύρους των οδών του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής.

 

Από την αρμοδιότητα αυτή εξαιρούνται επίσης τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων για τον καθορισμό χώρων ανέγερσης κτιρίων περιφερειακών νοσοκομείων, με την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983), Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κτιρίων Πρεσβειών και Υπηρεσιών Υπουργείων.

 

β) Η τροποποίηση και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους με τις εξής διακρίσεις:

 

Εάν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο η τροποποίηση και ο καθορισμός δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετος με τις διατάξεις και τις κατευθύνσεις αυτού. Ειδικότερα δε η αύξηση των συντελεστών δόμησης επιτρέπεται εφόσον δε γίνεται υπέρβαση του μέσου συντελεστή δόμησης της πολεοδομικής ενότητας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

Εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται οι χρήσεις ούτε να αυξάνονται οι συντελεστές δόμησης. Εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εξαιρείται της ανωτέρω αρμοδιότητας η αύξηση των ισχυόντων συντελεστών δόμησης για όλες τις χρήσεις, πλην των χώρων που προορίζονται για την ανέγερση δημοσίων, δημοτικών και κοινής ωφελείας κτιρίων.

 

Επίσης η αλλαγή χρήσεων εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου.

 

Από την αρμοδιότητα αυτή εξαιρούνται επίσης η τροποποίηση και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των χώρων για ανέγερση των κτιρίων που αναφέρονται στην περίπτωση α της παρούσας παραγράφου.

 

γ) Η αναστολή οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κλπ. ως ισχύει κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 κρίθηκε αντισυνταγματικό με την υπ' αριθμόν 3852/2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

2. Για τις περιοχές τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης με απόφαση των οικείων Νομαρχών των Διαμερισμάτων και για τις περιοχές τέως Δήμου Θεσσαλονίκης με απόφαση του Νομάρχη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία γίνεται:

 

Η έγκριση τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, η τροποποίηση και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης περιλαμβανομένων και των προκηπίων καθώς και η αναστολή οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται κατά περίπτωση στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Ως βασικό οδικό δίκτυο κατά τις προηγούμενες παραγράφους νοείται εκείνο που χαρακτηρίζεται στους χάρτες που συνοδεύουν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως ελεύθεροι ή ταχείς λεωφόροι και ως αρτηρίες.

 

Εάν δεν έχει εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ως βασικό οδικό δίκτυο νοείται:

 

α) Για το Νομό Αττικής, οι δρόμοι οι οποίοι φαίνονται στα 7 διαγράμματα κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύουν το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 414/1980 (ΦΕΚ 113/Α/1980).

 

β) Για τους λοιπούς νομούς οι εθνικοί δρόμοι κατά το τμήμα που εμπίπτει εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και που καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη.

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 και οι προηγούμενες παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για λουτροπόλεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.