Προεδρικό διάταγμα 185/88 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις - πρότυπα συμβατικά τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από τη Σύγκλητο ή το αντίστοιχο Ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μετά από γνώμη του Τεχνικού του Συμβουλίου.

 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Συγκλήτου ή του αντίστοιχου Ανωτάτου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.