Προεδρικό διάταγμα 185/88 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 αποφασίζει η Σύγκλητος ή το αντίστοιχο Ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μετά από γνώμη του Τεχνικού του Συμβουλίου.

 

2. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στη Σύγκλητο ή στο αντίστοιχο Ανώτατο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης πράξης η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.