Προεδρικό διάταγμα 18/12/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8,5 m.

 

6. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους 1,50 m.

 

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την 03-02-1993 (ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος έγκρισης) είχαν:

 

ελάχιστο πρόσωπο 8 m
ελάχιστο εμβαδόν 120 m2, σε συνδυασμό πάντα με την προϋπόθεση της παραγράφου 3 για τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

Με την πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης επιτρέπεται να δημιουργούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα με τους πιο πάνω όρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] Χ11618/1993 απόφαση (ΦΕΚ 1427/Δ/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.