Προεδρικό διάταγμα 18/12/92

ΠΔ 18-12-1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 55 Δεμένικα του Δήμου Πατρέων και της Κοινότητας Σαραβαλίου νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-12-1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 55 Δεμένικα του Δήμου Πατρέων και της Κοινότητας Σαραβαλίου νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 55/Δ/1993), 03-02-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 29 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την 59433/2550/28-08-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πατρών (Δήμου Πατρέων), Αγίου Γεωργίου Ρίου (Κοινότητα Αγίου Γεωργίου), Παραλίας (κοινότητα Παραλίας), Δεμενίκων (κοινότητα Σαραβαλίων) νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 1016/Δ/1986).

 

6. Την 79763/5174/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας 55 Δεμένικα του Δήμου Πατρέων και της κοινότητας Σαραβαλίου (νομού Αχαΐας).

 

7. Την 79762/5173/1992 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 55 Δεμένικα του Δήμου Πατρέων και των Κοινοτήτων Σαραβαλίου και Οβριός (νομού Αχαΐας).

 

8. Τις 52/1990, 180/1990, και 485/1990 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

 

9. Τις 33/1989, 35/1990, 60/1991 και 70/1991 γνωμοδοτήσεις της Κοινότητας Σαραβαλίου.

 

10. Τις 1/1990 (πρακτικό 19) και 2/1991 (πρακτικό 16) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (νομού Αχαΐας).

 

11. Την 448/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-12-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.