Προεδρικό διάταγμα 18/2/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως επί της ως άνω εκτάσεως, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 10%,

 

2. Συντελεστής δομήσεως 0,2.

 

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών δύο (2) με μέγιστο ύψος οιουδήποτε σημείου της όψεως 7.00 m.

 

4. Η επιφάνεια του υπογείου να μη υπερβαίνει τα 30% της επιφανείας κατόψεως του κτιρίου.

 

5. Ζώνη πλάτους τουλάχιστον 15 m από του ορίου της οδού Θεσσαλονίκης - Φούρκας εντός της κατά το άρθρο 1 εκτάσεως να μείνει κοινόχρηστος, τα δε κτίρια να τεθούν τουλάχιστον 5,00 m εσώτερο του ορίου της ως άνω ζώνης.

 

6. Τα κτίρια δέον να έχουν παραδοσιακή μορφήν.

 

7. Η μορφή των κτιρίων, ως και το σύνολον δέον να τεθούν υπ' όψει της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

8. Απαγορεύεται οιαδήποτε περίφραξις ολοκλήρου της εκτάσεως.

 

9. Οι ιδιοκτήτες της ως άνω εκτάσεως δέον να αναλάβουν την δαπάνη δια την κατασκευήν του δικτύου αποχετεύσεως και του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.